Idrotten är en viktig del av livet för många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.[1]

En undersökning gjord av SCB 2005 visar på att mer än hälften av alla ungdomar mellan 13-20 år tränar och tävlar i en idrottsförening.[2]

Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. En del av verksamheten för många idrottsklubbar är att anordna turneringar och cuper. Tävling är en naturlig del av både idrott och lek och bör så länge som möjligt och i största möjliga mån även få möjlighet att vara det. Det är en av orsakerna att matcher som spelas i de allra lägsta åldersgrupperna inte noterar resultat, men resultatet kan inte desto mindre vara viktig för barnen och laget.

Arrangörer av turneringar och cuper har ett ansvar i att de tävlingar och matcher som arrangeras ska ge barn och ungdomar en positiv upplevelse av turneringen eller cupen oavsett om man noterar resultat eller inte. Det är därför lika viktigt att uppmärksamma gott uppförande som att bestraffa dåligt, både på och utanför plan. Den sociala biten på en cup eller turnering är minst lika viktig som den sportsliga. Gemenskap och sammanhållning skapar mentalt friska barn.

Att barn börjar idrotta i tidig ålder och stannar kvar inom idrotten är viktigt ur många aspekter, bland annat för att se idrotten som en naturlig del av livet. Matcher och tävlingar är ett lekfullt inslag i idrottsutövandet. Men inte desto mindre viktigt för alla åldrar då det skapar en sammanhållning inom laget, utmanar barn och ungdomar, sporrar dem att träna vidare.

För ett sunt och friskt Sverige i framtiden har turneringar och cuper alltså en viktigt roll!

 

 

 

[1] Riksidrottsförbundet rf.se

[2] http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/ungdomars_tavlings_idrottsvanot.pdf