Utveckla din cup med eventuppföljning från Dieden Consulting

Vill ni utveckla och förbättra er cup? Vet ni egentligen vad deltagarna tycker är viktigt? Vilka områden borde ni fokusera på till nästa år? Cup Manager erbjuder tillsammans med marknadsanalysföretaget Dieden Research & Consulting en utvärderings- och uppföljningstjänst som hjälper turneringar med prioriteringar och att belysa utvecklingsmöjligheter.

Dieden Research & Consulting har mångårig erfarenhet av marknadsundersökningar. De hjälper företag med beslutsunderlag när den interna informationen inte räcker till. Genom marknadsundersökningar och marknadsanalyser levererar de insikter som stödjer utvecklingsarbetet.

Investera i din cup

Kostnaden för marknads-undersökningen motsvarar i de flesta fall bara intäkten av 1-2 lag. Hur många fler lag kan ni säkra med hjälp av nya insikter?

Genom Dieden Research & Consulting undersökningsmodell har vi nu fått tillgång till ett professionellt underlag för ett mer systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete med Lundaspelen. Resultaten presenteras på ett lättöversiktligt och pedagogiskt sätt och analysverktygen är till god hjälp för att göra rätt prioriteringar inför framtiden.

Per Björkman, Ordförande, Lundaspelen i Handboll, ca 690 lag

Deltagarundersökningarna genom Dieden Research & Consulting ger oss ett genomarbetat underlag som hjälper oss att på ett tydligt och effektivt sätt utvärdera och följa upp turneringen varje år. Våra deltagare och besökares röster/åsikter är oerhört viktiga för vår fortsatta utveckling och vi har fått värdefulla verktyg och insikter för att hantera detta.

André Petersson, Projektledare, Eskilscupen Fotboll, ca 700 lag

Intresseanmälan Cuputvärdering

Henrik Dieden
Henrik DiedenResearch & Consulting
Telefon: 0706-23 42 21
Patrik Redgård
Patrik RedgårdCup Manager
Direkt: 046-378 10 11
Växel: 046-525 80